Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP

Pierwsze polskie urządzenie do tłoczenia ścieków sprężonym powietrzem spełniające normę PN-EN 12050-1.

Tłocznia ścieków EPP jest kompletnym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, niewymagającym stałej obsługi, przeznaczonym do przepompowywania ścieków komunalnych w systemach kanalizacji ciśnieniowej, w szerokim zakresie wydajności i wysokości podnoszenia jedynie za pomocą sprężonego powietrza – układ bez pomp. Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP jest opatentowanym urządzeniem i spełnia wymagania normy PN EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”.

Dodatkowo tłocznia ścieków tworzona była pod kątem minimalizacji zużycia powietrza (wyposażona jest m.in. w specjalny system oszczędzania i odzysku powietrza), dzięki czemu ogólna sprawność energetyczna całego układu jest wyższa niż w innych tłoczniach pneumatycznych.

EPP3

Główne korzyści

1. POZBĄDŹ SIĘ UCIĄŻLIWYCH SKARG MIESZKAŃCÓW

EPP odświeża pompowane ścieki, tym samym zapobiegając ich zagniwaniu podczas transportu, a także umożliwia okresowe całkowite opróżnienie rurociągu tłocznego poprzez jego przedmuch sprężonym powietrzem, redukując przez to wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów.

1. POZBĄDŹ SIĘ UCIĄŻLIWYCH SKARG MIESZKAŃCÓW

EPP odświeża pompowane ścieki, tym samym zapobiegając ich zagniwaniu podczas transportu, a także umożliwia okresowe całkowite opróżnienie rurociągu tłocznego poprzez jego przedmuch sprężonym powietrzem, redukując przez to wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów.

2. BEZPIECZNA I HIGIENICZNA OBSŁUGA

Dzięki umieszczeniu części technologicznej przepompowni w komorze suchej, pracownicy nie mają kontaktu ze ściekami, unikając tym samym niebezpieczeństw związanych np. z zatruciem siarkowodorem.

Zobacz zasadę działania Pneumatycznej przepompowni ścieków EPP.

2. BEZPIECZNA I HIGIENICZNA OBSŁUGA

Dzięki umieszczeniu części technologicznej przepompowni w komorze suchej, pracownicy nie mają kontaktu ze ściekami, unikając tym samym niebezpieczeństw związanych np. z zatruciem siarkowodorem.

Zobacz zasadę działania Suchej przepompowni ścieków EPP.

3. OGRANICZENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Zastosowanie pneumatycznej przepompowni pozwala tłoczyć ścieki na dalekie odległości i duże wysokości, dając możliwość budowy tylko jednego urządzenia zamiast kaskady kilku przepompowni. Ponadto, nie ma konieczności korzystania z zaworów odpowietrzająco – napowietrzających na rurociągu tłocznym, co pozwala na jeszcze większe oszczędności.

3. OGRANICZENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Zastosowanie pneumatycznej przepompowni pozwala tłoczyć ścieki na dalekie odległości i duże wysokości, dając możliwość budowy tylko jednego urządzenia zamiast kaskady kilku przepompowni. Ponadto, nie ma konieczności korzystania z zaworów odpowietrzająco – napowietrzających na rurociągu tłocznym, co pozwala na jeszcze większe oszczędności.

Zasada działania

Dane techniczne

Pneumatyczna tłocznia ścieków EPP stanowi kompletne i w pełni zautomatyzowane urządzenie. Składa się z zewnętrznego kontenera technologicznego oraz zbiornika retencyjnego łączącego studnię napływową z suchą komorą przepompowni. Zasada działania przepompowni ścieków EPP polega na cyklicznym, naprzemiennym występowaniu dwóch faz pracy przepompowni: fazy napełniania i fazy tłoczenia.

✔  Transport ścieków na duże odległości i/lub wysokości podnoszenia z wymaganym ciśnieniem do 10 barów (wyższe ciśnienie dla specjalnych wykonań)

✔  Odpowiednia do ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych jako główna, sieciowa lub lokalna przepompownia ścieków

✔  Transport ścieków na odcinkach zagrożonych zagniwaniem w przewodzie tłocznym (funkcja okresowego napowietrzania i/lub opróżniania rurociągu ze ścieków)

✔  Wolny przelot od DN80 do DN200

✔  Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4

✔  Zgodność z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011

Bezpłatny projekt!

Zostaw swoje dane aby otrzymać bezpłatny projekt wdrożenia przepompowni pneumatycznej EPP w twojej sieci kanalizacyjnej. Zadzwoni do Ciebie nasz doradca i zada kilka pytań o kluczowe informacje potrzebne do doboru.


  mmmm.jpg

  Budowa i opis działania

  Podczas fazy napełniania ścieki dopływają do zewnętrznego poziomego rurowego zbiornika retencyjnego, skąd przepływają poprzez komorę napływową do zbiorników roboczych przez otwarte zawory napływowe. Zawór upustowy jest otwarty, aby mogło uchodzić powietrze ze zbiorników roboczych, zaś wszystkie pozostałe zawory pozostają zamknięte. Po wypełnieniu zbiorników roboczych ściekami, ścieki dalej gromadzą się w komorze napływowej oraz w rurowym zbiorniku retencyjnym. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w rurowym zbiorniku retencyjnym następuje załączenie fazy tłoczenia ścieków, która trwa aż do chwili osiągnięcia poziomu wyłączenia.

  Faza tłoczenia rozpoczyna się od zamknięcia zaworów upustowych. Zawór kolanowy napływowy zamyka się pod wpływem doprowadzonego powietrza sterującego do zbiornika roboczego poprzez otwarcie zaworu sterującego. Po zamknięciu zaworu napływowego otwiera się zawór powietrza roboczego, którym wtłaczane jest sprężone powietrze, w efekcie czego otwiera się zawór zwrotny kolanowy znajdujący się na odpływie ze zbiorników roboczych, zaś ścieki zostają wypchnięte sprężonym powietrzem ze zbiornika roboczego i wtłoczone do przewodu tłocznego. Tłoczenie ścieków trwa do chwili upłynięcia nastawionego czasu lub osiągnięcia odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku roboczym. Następnie otwiera się zawór upustowy i powietrze znajdujące się wewnątrz zbiornika roboczego zostaje rozprężone w tłumiku, za którym znajduje się biofiltr. Po zakończeniu fazy tłoczenia układ przechodzi w fazę napełniania. Cykle powtarzają się, a powietrze jest wtłaczane naprzemiennie do zbiorników roboczych, aż poziom ścieków w rurowym zbiorniku retencyjnym osiągnie minimum.

  Produkcja i sprzedaż pneumatycznej przepompowni ścieków EPP stanowi uzupełnienie niszy rynkowej
  o produkt dający nowe wartości funkcjonalne oraz użytkowe.

  Zestawienie parametrów typoszeregu

  TypMaksymalny dopływMaksymalna średnica pionu tłocznegoMinimalna ilość sprężarekIlość zbiorników roboczychMinimalna pojemność retencyjna*
  EPP[m3/h][mm][szt.][szt.][l]
  0188011350
  02168012350
  03288012350
  044010012550
  057012522425
  0610015022615
  0714015022615
  08200200221100

  * Minimalna pojemność retencyjna może zostać zmniejszona, gdy napływ będzie mniejszy od maksymalnego lub/i zmniejszona zostanie liczba sprężarek.

  Kliknij aby powiększyć tabelkę

  * Minimalna pojemność retencyjna może zostać zmniejszona, gdy napływ będzie mniejszy od maksymalnego lub/i zmniejszona zostanie liczba sprężarek.

  Skontaktuj się z nami!

  W ramach BEZPŁATNEGO PROJEKTU dobierzemy i zaprojektujemy Ci przepompownię ścieków, zrobimy koncepcję na Bezemisyjny Transport Ścieków oraz kolumny.