Sucha przepompownia ścieków EDP

Kompaktowe urządzenie, gwarantujące bezpieczeństwo obsługi oraz spełniające normę PN-EN 12050-1

Sucha przepompownia ścieków EkoWodrol to rozwiązanie cieszące się rosnącą popularnością. Użytkownicy podkreślają elastyczność technologii – możliwość zastosowania pomp ściekowych dowolnego producenta, w zależności od preferencji. Sucha przepompownia ścieków EDP spełnia wymagania normy PN EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”.

Jest to również technologia rozwiązująca aktualne problemy uciążliwości zapachowej. Układ zewnętrznego zbiornika rurowego i zbiornika rozdzielczego zapewnia nie tylko odpowiednią ilość przestrzeni retencyjnej do pompowania ścieków, ale również ogranicza przestrzeń retencyjną martwą, która minimalizuje powstawanie odorów.

EDP

Główne korzyści

1. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW EKSPLOATACJI

Dzięki zastosowaniu poziomego rurowego zbiornika retencyjnego, armatura oraz pompy zabezpieczone są przed nagłym zrzutem ścieków zanieczyszczonych częściami stałymi, co sprawia, że przepompownia nie ulega zablokowaniu. Dodatkowo, urządzenie daje możliwość odcięcia układu oraz przeprowadzenia konserwacji w higienicznych warunkach.

1. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW EKSPLOATACJI

Dzięki zastosowaniu poziomego rurowego zbiornika retencyjnego, armatura oraz pompy zabezpieczone są przed nagłym zrzutem ścieków zanieczyszczonych częściami stałymi, co sprawia, że przepompownia nie ulega zablokowaniu. Dodatkowo, urządzenie daje możliwość odcięcia układu oraz przeprowadzenia konserwacji w higienicznych warunkach.

2. BEZPIECZNA I HIGIENICZNA OBSŁUGA

Dzięki umieszczeniu części technologicznej przepompowni w komorze suchej, pracownicy nie mają kontaktu ze ściekami, unikając tym samym niebezpieczeństw związanych np. z zatruciem siarkowodorem.

Zobacz zasadę działania Suchej przepompowni ścieków EDP.

2. BEZPIECZNA I HIGIENICZNA OBSŁUGA

Dzięki umieszczeniu części technologicznej przepompowni w komorze suchej, pracownicy nie mają kontaktu ze ściekami, unikając tym samym niebezpieczeństw związanych np. z zatruciem siarkowodorem.

Zobacz zasadę działania Suchej przepompowni ścieków EDP.

3. POZBĄDŹ SIĘ UCIĄŻLIWYCH SKARG MIESZKAŃCÓW

W suchej przepompowni ścieków EDP maksymalnie ograniczono martwą przestrzeń retencyjną w zbiorniku rozdzielczym i tym samym zredukowano do minimum powstawanie odorów.

3. POZBĄDŹ SIĘ UCIĄŻLIWYCH SKARG MIESZKAŃCÓW

W suchej przepompowni ścieków EDP maksymalnie ograniczono martwą przestrzeń retencyjną w zbiorniku rozdzielczym i tym samym zredukowano do minimum powstawanie odorów.

Zasada działania

Dane techniczne

Sucha przepompownia ścieków EDP składa się z dwóch głównych elementów: zewnętrznego, rurowego zbiornika retencyjnego oraz komory suchej (części technologicznej), w której znajduje się armatura, pompy oraz układ sterowania automatyki. Rurowy zbiornik retencyjny został tak zaprojektowany, aby chronić pompy przed uszkodzeniem częściami stałymi znajdującymi się w ściekach komunalnych. Pełni on funkcję separatora, w którym większe części stałe są zatrzymywane i dawkowane stopniowo, by zapewnić bezpieczeństwo działania całego układu. Zalecane jest czyszczenie zbiornika retencyjnego raz na pół roku. Z opinii przekazywanych przez Użytkowników odbywa się to nawet rzadziej.

✔  Transport ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych

✔  Przepompownie ścieków: główne, sieciowe i lokalne

✔  Obiekty technologiczne z suchą lokalizacją pomp

✔  Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4

✔  Zgodność z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011

✔  Możliwość zastosowania pomp dowolnego producenta

Bezpłatny projekt!

Zostaw swoje dane aby otrzymać bezpłatny projekt wdrożenia suchej przepompowni EDP w twojej sieci kanalizacyjnej. Zadzwoni do Ciebie nasz doradca i zada kilka pytań o kluczowe informacje potrzebne do doboru.


  mmmm.jpg

  Budowa i opis działania

  Ścieki dopływają do przepompowni przez studnię kaskadową i poziomy rurowy zbiornik retencyjny. Są one kierowane do zbiornika rozdzielczego z przyłączonymi zespołami pompowymi, które automatycznie załączają się naprzemiennie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku rozdzielczym. Poziom ten jest mierzony za pomocą przetwornika ciśnienia hydrostatycznego, a w przypadku jego awarii – za pomocą czujników alarmowych wysokiego i niskiego poziomu. Przetwornik i czujniki zainstalowane w zbiorniku rozdzielczym współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej. Pojemność zbiornika rozdzielczego, jak i wydajność oraz ilość zespołów pompowych dobrane są z uwzględnieniem ilości dopływających ścieków. Całość suchej przepompowni ścieków zabudowana jest w komorze suchej (prefabrykowane kręgi betonowe lub polimerobetonowe, czy też gotowe studnie z tworzyw sztucznych), co umożliwia bezpośredni wgląd w prawidłowość pracy przepompowni oraz ułatwia demontaż, wymianę i konserwację jej poszczególnych elementów w higienicznych warunkach.

  W przeciwieństwie do tradycyjnych przepompowni układ suchej przepompowni ścieków EDP
  eliminuje ryzyko tworzenia się tzw. kożucha ściekowego, który stopniowo obrywając się może
  doprowadzić do uszkodzenia pompy.

  Zestawienie parametrów typoszeregu

  Typ*Maksymalny dopływMinimalna średnica
  pionu tłocznego
  Ilość pompMinimalna pojemność retencyjna**
  EDP[m3/h][mm][szt.][l]
  0140801320
  02, 0340802160
  04651002250
  05, 061451502560
  072502002990
  08, 09, 1040025021550
  11, 1257530022230

  * Podział typów przepompowni EDP wynika z różnicy parametrów niewidocznych w tabeli (np. wysokość podnoszenia) i dostosowywanych do konkretnej aplikacji.
  ** Minimalna pojemność retencyjna została obliczona w oparciu o minimalną wydajność i liczbę załączeń pojedynczej pompy (nie więcej niż 10 cykli na godzinę). Określona pojemność może zostać zmniejszona, gdy zostaną użyte pompy o większej wydajności i/lub gdy napływ jest mniejszy od maksymalnego.

  Kliknij aby powiększyć tabelkę

  * Podział typów przepompowni EDP wynika z różnicy parametrów niewidocznych w tabeli (np. wysokość podnoszenia) i dostosowywanych do konkretnej aplikacji.
  ** Minimalna pojemność retencyjna została obliczona w oparciu o minimalną wydajność i liczbę załączeń pojedynczej pompy (nie więcej niż 10 cykli na godzinę). Określona pojemność może zostać zmniejszona, gdy zostaną użyte pompy o większej wydajności i/lub gdy napływ jest mniejszy od maksymalnego.

  Skontaktuj się z nami!

  W ramach BEZPŁATNEGO PROJEKTU dobierzemy i zaprojektujemy Ci przepompownię ścieków, zrobimy koncepcję na Bezemisyjny Transport Ścieków oraz kolumny.